Wij zoeken medewerkers die snappen dat het hele leven telt.

Vicevoorzitter van de centrale cliëntenraad (CCR)

Wil jij de belangen behartigen van bewoners, bezoekers en revalidanten bij Topaz? Denk jij graag mee over het beleid van Topaz vanuit het bewonersperspectief? Vervul jij daarbij een verbindende rol tussen de bestuurders van Topaz, leden van de CCR, management en de lokale cliëntenraden? Kortom, zie jij jezelf als de nieuwe vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad?  

We zoeken iemand die vanuit een warme betrokkenheid bij onze doelgroep en interesse in de gang van zaken binnen een zorgorganisatie, mede leiding kan geven aan het centrale cliëntenmedezeggenschap. Dit doe je in nauwe samenwerking met de voorzitter en met ondersteuning door de ambtelijk secretaris van de CCR en de bestuurssecretaris.

Meer informatie over deze vacature en de volledige vacaturetekst vind je op: https://topaz.nl/clientenraden

Dag(en): op dinsdagen conform vergaderschema en andere afspraken in overleg
Tijdstip: idem

Wat vragen wij van een vicevoorzitter?

  • Voorbereiding van en aanwezigheid bij acht reguliere vergaderingen per jaar, waarbij de raad van bestuur aanwezig is.
  • Voorbereiding van en aanwezigheid bij de twee vergaderingen per jaar van de financiële commissie die twee keer per jaar plaatsvinden.
  • Deelname aan inhoudelijke commissies van Topaz.
  • De vicevoorzitter vervult tevens de rol van penningmeester.

Wat kan Topaz jou bieden?

  • Waardevolle gesprekken over wat er toe doet in de zorg. Je kunt echt iets betekenen voor anderen.
  • Je kunt rekenen op goede ondersteuning door de ambtelijk secretaris van de CCR en de bestuurssecretaris.
  • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de ouderenzorg. 
  • We vergoeden de reiskosten die je maakt om bij Topaz te kunnen komen.
  • Jouw ontwikkeling als vrijwilliger vinden we belangrijk. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij de kennis kan worden aangescherpt.
  • Naast de vergaderingen is er ook gezelligheid. zo komt de centrale cliëntenraad minstens eens per jaar samen tijdens een gezellig etentje.  
Topaz. Het hele leven telt.

Direct contact