"Het verschil maken tijdens iemands laatste levensfase: een goed boek bestaat niet zonder een mooi laatste hoofdstuk"

Susanne de Kort werkt 4 jaar als specialist ouderengeneeskunde bij Topaz. Eerst in de locatie Haagwijk, later in Zuydtwijck en nu vanuit de Behandelpraktijk bij mensen thuis in Leiden en Voorschoten.

Susanne heeft voor het specialisme ouderengeneeskunde gekozen vanwege haar interesse in ethiek. Eerder deed ze al een promotieonderzoek in die richting. “Bij ouderen spelen veel ethische afwegingen. Of elke behandeling die mogelijk is nog wel moet, vaak is er sprake van wilsonbekwaamheid. Ik houd van complexe puzzels. Ik wist al snel dat ik niet generiek wilde werken als huisarts, maar me wilde specialiseren in een doelgroep. Het leuke aan mijn werk in de eerste lijn is dat ik op de fiets naar cliënten toe ga en achter de voordeur kom. Ik zit bij mensen thuis op de bank. Je krijgt een heel ander beeld van mensen als je ze in hun eigen omgeving ziet. Ik kan iets betekenen voor deze mensen op een waardige, cliëntgerichte manier. Wat me verder aanspreekt is de variatie in mijn werk. Ik werk veel samen met huisartsen, casemanagers, thuiszorg, ontmoetingscentra en medebehandelaren.” 

Waarom ik bij Topaz werk

“Ik krijg bij Topaz veel kansen om me te ontwikkelen. Ik heb een leergang leiderschap gevolgd, een kaderopleiding specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn en er is ruimte voor eigen initiatief. Ook kan ik me met ethiek bezighouden. Ik ben lid van het Moreel Beraad en draag hier ook beleidsmatig aan bij. Verder ben ik lid van de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC). Topaz is een voorloper in de regio op het gebied van werken in de eerstelijn.  Het is boeiend om onderdeel te zijn van onze nieuwe behandelpraktijk en deze verder te mogen ontwikkelen”

Onverwachte humor

“Laatst was ik bij een cliënt thuis voor een geheugenonderzoek. Dat is eigenlijk nooit leuk. Ik probeer om het toch een positieve ervaring te laten zijn door mensen met respect en vanuit hun kracht te benaderen. Pas vroeg ik tijdens een geheugenonderzoek aan een mevrouw wat de overeenkomst was tussen een liniaal en een klok. Mevrouw zei meteen: dat is tikken! Vroeger was ze namelijk geslagen met een liniaal, dat was heel normaal in die tijd. Die onverwachte humor, daar kan ik van genieten.”

Over het specialisme ouderengeneeskunde

Het specialisme ouderengeneeskunde is minder populair bij studenten geneeskunde. Ik denk dat dit komt omdat mensen die kiezen voor deze studie graag andere mensen beter willen maken. Terwijl je in de verpleeghuiszorg mensen juist begeleidt in hun laatste levensfase. Het is een ondergeschoven kindje. Studenten denken: ‘mensen gaan toch allemaal dood’. Ik vind dat je juist het verschil kunt maken in iemands laatste levensfase. Een goed boek bestaat niet zonder een mooi laatste hoofdstuk. Sinds kort bieden we als Topaz een stageplek voor een coassistent aan. Ik probeer mensen te enthousiasmeren voor het vak van specialist ouderengeneeskunde. Vaak komen deze coassistenten voor het eerst buiten het ziekenhuis. Ze krijgen een heel ander beeld van mensen als ze hen thuis zien in hun eigen omgeving. In een ziekenhuis ben je ontdaan van alles wat je tot een uniek individu maakt. Thuis zie je dat iemand een verhaal is en niet alleen zijn ziekte. In dit vakgebied heb je meer tijd om je te verdiepen in een cliënt en om het echte, dagelijkse functioneren waar te nemen. Dit verrijkt je als mens.”